Garantie

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Stimate Client,

La achiziţia produsului vă rugăm sa va asiguraţi că aţi primit:

  1. Documente fiscale (factura fiscală , bon fiscal după caz)
  2. Manual/instrucţiuni de utilizare în limba romană
  3. Certificat de garanţie

Declaraţie de Conformitate

Noi , SC TRANSILVANIA EURO TOUR SRL , cu sediul social în Bucureşti , Şoseaua Odăii , Nr.441-443 , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr . J40/16332/2017, C.U.I. RO38260598 , reprezentată legal prin Dl. Petre Claudiu Aurelian , asigurăm , garantăm şi declarăm pe propria răspundere , conform prevederilor legale privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa , sănătatea , securitatea muncii şi protecţia mediului , că produsele comercializate de societatea noastră , nu pun în pericol viaţa , sănătatea , securitatea muncii şi nu produc un impact negativ asupra mediului , sunt conforme cu normativele europene şi internaţionale aplicabile , respectând directivele 65/2011/UE cu privire la utilizarea anumitor substanţe periculoase şi Legea HG 322/2013 cu privire la respectarea normelor ROHS şi sunt în conformitate cu normele europene de calitate : EN 55022:2010+A C:2011;EN 55024:2010 ; EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013.

Garanţia comercială este de 15 zile şi este acordată în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicația aferenta.

Garanţia pentru conformitate este acordată pe o perioadă de 1 an, în condiţiile respectării indicaţiilor privind întreţinerea, transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi exploatarea, recomandate de vânzător, în documentele însoţitoare ale produsului.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Pe parcursul termenului menţionat furnizorul Transilvania Euro Tour SRL se obligă să înlăture lipsa de conformitate prin reparare, înlocuire sau returnarea contravalorii produsului, în funcţie de rezultatul evaluării produsului de către service-ul autorizat, în termenul de maxim 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficienta, în conformitate cu prevederile legale O.G. 21/1992 (r) şi Legea 449/2003 (r ) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Perioada medie de utilizare a produsului este de 1 an, în condiţiile respectării indicaţiilor privind întreţinerea, transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi exploatarea. Reclamaţiile făcute în perioada de garanţie de către cumpărător vor fi luate în considerare, numai în cazul prezentării facturii/bonului de casă, a Certificatului de Garanţie având toate rubricile completate şi a produsului predat.

Service-ul autorizat sau angajaţii special delegați în teren ai SC TRANSILVANIA EURO TOUR SRL , cu adresa în Bucureşti , Sos.Odăii, Nr.441-443, reprezintă singura unitate autorizată şi agreată pentru repararea produsului ce prezintă lipsa de conformitate, pentru efectuarea reviziilor tehnice, precum şi pentru eventualele lucrări de reparaţie. Revizia tehnică se efectuează periodic, la 6 luni, contra cost, deoarece presupune atât verificarea amănunţită a produsului dvs. (constatare gratuită) cât şi reglaje frâne schimbătoare de viteze (în cazul în care are această dotare), curăţare şi ungere sisteme de angrenare, şi alte operaţii necesare întreţinerii produsului cât şi asigurarea siguranţei dvs. Rezultatele reviziilor efectuate se completează în certificatul de garanţie, de către unitatea service a vânzătorului.

Garanţia se suspendă dacă se constată intervenţia persoanelor neautorizate asupra produsului său, în condiţii ce contravin normelor şi normativelor în vigoare în România, precum şi în cazul utilizării şi întreţinerii necorespunzătoare.

Drepturile consumatorului nu sunt afectate de declaraţiile menţionate în prezentul CERTIFICAT DE GARANŢIE, aceasta fiind în conformitate cu prevederile legale date de O.G. 21/1992 (r ) şi Legea 449/2003 ( r ).

În cazul solicitărilor de reparaţii în cadrul termenului de garanţie, sunteţi obligat să prezentaţi la unitatea de unde aţi achiziţionat produsul certificatul de garanţie împreună cu factura originală sau bonul fiscal. Produsul reclamat va fi în stare completă şi va conţine toate elementele necesare identificării , înscrise pe etichetă , ambalaj sau marcate pe produs. Vânzătorul va întocmi, după caz, un proces verbal sau o fişă de intrare în service, în care să se constate  lipsa de conformitate, data sesizării, prezentarea documentelor indicate, starea produsului şi punctul de vedere al vânzătorului cu privire la întrunirea condiţiilor de acordare a garanţiei, document ce va fi analizat în vederea îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea acesteia, a evaluării produsului şi a măsurii reparatorii care se impune.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DREPTUL LA GARANŢIE SE PIERDE DIN URMĂTOARELE MOTIVE:

-          Neprezentarea în momentul solicitării reparaţiei a facturii originale/bonului fiscal, însoţită de certificatul de garanţie cu toate rubricile completate şi a produsului în stare completă

-          Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, utilizare, întreţinere şi instalare, precizate în manualul de utilizare.

-          Produsul nu este returnat complet, starea originală a produsului a fost modificată, păstrarea în condiţii improprii, căderea/lovirea, expunerea la intemperii, depozitarea incorectă, manipularea defectuoasă.

-          În cazul în care produsul prezintă defecţiuni provocate de cumpărător prin utilizarea necorespunzătoare a acestuia, contrar instrucţiunilor din manual.

-          Produsul prezintă urme de lovituri, îndoiri, accidente, suprasarcini, acrobaţii, sărituri sau participări la concursuri.

-          Intervenţii efectuate în perioada de garanţie sau încredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/unităţi service decât cele autorizate de către SC TRANSILVANIA EURO TOUR SRL.

-          Defecţiunea a apărut în urma unui accident rutier, ca urmare a instalării şi folosirii incorecte.

-          Neefectuarea reviziilor tehnice în termenele prevăzute şi în unităţile autorizate de către vânzător.

-          Nerespectarea punerii în funcţiune a produsului înainte de prima utilizare duce la pierderea garanţiei.

-          În cazul uzurii anormale

-          Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.

-          Numărul de serie şi culoarea produsului au fost modificate sau şterse şi nu mai corespund cu cele înscrise în certificatul de garanţie

-          Zgârieturile şi uzura roţilor şi a altor repere constituie deteriorări normale şi nu reprezintă motive pentru reclamaţie.

OBIECTUL GARANŢIEI :

>>Butucii față şi spate - se schimbă în cazul în care apar fisuri sau defecţiuni ascunse ale cuvetei, NU se schimbă dacă prezintă urme de lovituri ale axului sau jenții.

>>Jantele - se schimba dacă sunt fisurate, fără a prezenta urme de lovituri, nu se schimbă în cazul constatării folosinţei în stare descentrată.

>>Încărcătorul şi acumulatorii - se schimba NUMAI dacă prezintă defecte de fabricaţie, fără urme de lovituri sau utilizări incorecte, NU se schimbă dacă se intervine asupra lor, sau dacă se constată că acestea nu au fost întreţinute corespunzător.

>>Maneta de schimbare(LA MODELELE CARE SUNT DOTATE) - se schimba dacă prezintă fisuri de fabricaţie, fără urme de lovituri, NU se schimbă dacă prezintă defecţiuni ale cablurilor sau a bolţurilor, datorate manevrării incorecte.

>>Controlerul - se schimba dacă prezintă defecţiuni de fabricaţie, fără urme de lovituri, NU se schimbă dacă se constată intervenţii neautorizate de către SC TRANSILVANIA EURO TOUR SRL.

>>Motorul - se schimba numai dacă prezinta defecte de fabricaţie.

>>Ghidonul şi suportul de ghidon - se schimba NUMAI dacă prezintă fisuri datorate fabricaţiei, fără urme de lovituri.

>>Axul pedalier - se schimba dacă prezintă defecte din fabricaţie.

>>Frana - se schimba dacă prezintă urme de fisurare, defecte de fabricaţie, fără urme de lovituri.

>>Anvelopele - vor fi înlocuite dacă prezintă defecte de fabricaţie. NU se vor înlocui dacă prezintă tăieturi, uzura neuniformă datorată frânarii excesive sau în cazul uzurii normale.

IMPORTANT! Se poate pierde garanţia pe unul sau mai multe din componentele de mai sus, în condiţiile enumerate anterior, fără să afecteze însă garanţia pe restul componentelor.

>> Este obligaţia consumatorului să verifice starea de funcţionare a produsului în momentul cumpărării precum şi eventuale deficienţe estetice. Vor fi luate în considerare doar sesizările transmise în scris în termen de 48 h din momentul recepţiei.

>>Pentru cabluri şi cămăşile lor, saboţii de frâna, camerele, ventilele, farul, semnalizatoare fata, stopuri, şaua, spătar şi eventuale defecte optice, consumatorul poate reclama schimbul lor doar în momentul cumpărării

>>Centrarea roţilor nu intra în garanţie, deoarece descentrarea se produce din cauza folosirii.

>>Dacă axele roţilor fata/spate sunt îndoite, din cauza folosirii necorespunzătoare (ex. Sărituri, treceri peste obstacole), butucii îşi pierd garanţia.

 

       INSTRUCŢIUNI ŞI RECOMANDĂRI PENTRU ACUMULATORI:

  Durata medie de viaţă a acumulatorului este dată de modul de păstrare şi utilizare după cum urmează:

    -A se păstra în locuri ferite de umezeală și razele soarelui

    - A nu se lăsa complet descărcat. Este recomandat a se încărca și dacă nu este folosit, atunci când capacitatea de încărcare este redusă. A nu se lăsa la încărcat mai mult decât este necesar, dar nu mai mult decât este specificat în Manualul de utilizare al produsului achiziţionat. TIMPUL DE ÎNCĂRCARE RECOMANDAT este de 6-8 ore

-          A nu se folosi la alte produse decât la produsul aferent

-          A se monta şi demonta fără improvizaţii şi respectând indicaţiile date

-          A se folosi numai încărcătorul aferent acumulatorului, din dotarea produsului

În cazul în care intraţi în contact cu acidul conţinut de baterie, acumulator, spălaţi zona imediat şi contactaţi neîntârziat medicul de specialitate.

Toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile legale sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă, cel puţin, legislaţia naţională armonizata, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţă şi gestionarea deşeurilor. Acestea se predau distribuitorilor de acumulatori sau unităţilor specializate de servicii de înlocuire şi reciclare a acestora, neconstituind gunoi menajer.

Garanţia nu se acordă pentru consumabile (baterii, roţi, tapiţerie, alte piese din material plastic, etc), defecţiuni sau deteriorări din cauza accidentelor, folosirii necorespunzătoare, folosirii neglijente, suprasolicitării, uzurii normale.

Prezentul certificat de garanţie nu acoperă râniri personale.

Garanţia se aplică produselor ce au fost utilizate în mod corect şi sunt în stare bună.

Prezenţa garanţie nu acoperă transportul/deplasarea şi daunele apărute la produs în urma utilizării excesive sau neglijenţei!

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei conformităţii apărute în cadrul termenului de garanţie, prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi decurge, după caz, din momentul în care a fost adusă la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului său din momentul prezentării produsului la vânzător până la aducerea produsului în stare de utilizare normală.